Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající situaci bude ZUŠ Fantazie v období od 11. 1. 2021 do 28. 2. 2021 nadále zajišťovat výuku formou distančního studia dle pokynů MŠMT.

Pokud dojde ke změně, budete informováni na webu školy nebo emailem od svých učitelů.

Monika Čočková, ředitelka školy

Základní umělecká škola Fantazie

nabízí pro školní rok 2020/2021 studium

1) Hudebního oboru

ve studijních zaměřeních:

Populární zpěv

Hra na klasickou kytaru

Hra na zobcovou flétnu

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na lesní roh, lesnici a borlici

Hra na klavír

2) Výtvarného oboru

3) Literárně – dramatického oboru

Škola nabízí také přípravné studium pro děti od 5 let.
Těšíme se na žáčky.

Výukou je budou provázet renomovaní učitelé s praxí v uměleckých oborech.

Výuka bude probíhat v prostorách Waldorfské základní školy.

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY
K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Close Menu