Základní umělecká škola Fantazie

nabízí pro školní rok 2020/2021 studium

1) Hudebního oboru

ve studijních zaměřeních:

Populární zpěv

Hra na klasickou kytaru

Hra na zobcovou flétnu

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na lesní roh, lesnici a borlici

Hra na klavír

2) Výtvarného oboru

3) Literárně – dramatického oboru

Škola nabízí také přípravné studium pro děti od 5 let.
Těšíme se na žáčky.

Výukou je budou provázet renomovaní učitelé s praxí v uměleckých oborech.

Výuka bude probíhat v prostorách Waldorfské základní školy.

 

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY

K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Close Menu