Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje, komplexně a systematicky rozvíjí hudební nadání dětí. Probouzí v nich smysl pro krásu hudby, prohlubuje duševní život a ovlivňuje také utváření jejich hlubších vztahů k životu i okolí.

Vyučujeme:

– hru na klavír – vyučuje František Tomek

– kytaru – vyučuje Monika Čočková

hru na housle – vyučuje  Mgr. Ladislav Kvapil

– hru na zobcovou flétnu – vyučuje Monika Čočková

– hru na klarinet –  

– hru na trubku – vyučuje Vít Andrýsek

– populární zpěv –  vyučuje Adam B. Sychrow                 

Obsah přijímací zkoušky:     

1) Zpěv písně

2) Intonace – zopakování hraného tónu, rozlišení tónů – počet tónů, výška apod.

3) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem

Doba výuky bude stanovena po vzájemné dohodě učitele a žáka.

Close Menu