Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje, komplexně a systematicky
rozvíjí hudební nadání dětí. Probouzí v nich smysl pro krásu hudby, prohlubuje duševní život
a ovlivňuje také utváření jejich hlubších vztahů k životu i okolí. Poskytuje přípravu pro
uplatnění v souborech různých žánrů, připravuje pro studium na konzervatoři.

Vyučujeme:

– populární zpěv

– hra na klavír

hra na klasickou kytaru

– hra na zobcovou flétnu 

– hra na klarinet –  

– hra na saxofon

– hra na lesní roh

– hra na lesnici

– hra na borlici           

Obsah přijímací zkoušky:     

1) Zpěv libovolné lidové písně

2) Intonace – zopakování hraného tónu, rozlišení tónů – počet tónů, výška apod.

3) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem

Close Menu