Literárně – dramatický obor

  1. Literárně dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v kolektivu stává samozřejmostí. 
  2. Slučuje zábavu a tvořivost s praktickými cvičeními na pozornost, paměť, artikulaci, improvizaci, dechová cvičení a správné držení těla.
  3. Procvičováním krátkých textů, básniček a jazykolamů, prováděním dechových a hlasových cvičení kultivuje všechny složky mluveného projevu.                                                                     

Obsah přijímací zkoušky:

1. Mluvní dovednosti – přednes říkadla, básně, vyprávění, hlasité čtení, převyprávění textu
2. Rytmus – vytleskávání jména, opakování rytmu apod.