Taneční obor

Z provozních a technických důvodů nebude Taneční obor ve školním roce 2019/2020 otevřen!

Posláním tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí, a také vychovat absolventa, který je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jednotlivých technikách – absolventa s celoživotní úctou k umění. Rozvíjí pohybové a taneční nadání dětí, ovlivňuje jejich umělecké cítění, poskytuje přípravu pro uplatnění v souborech různých žánrů, připravuje pro studium na konzervatoři.   

Obsah přijímací zkoušky:   

1) Pohybové předpoklady – držení těla, chůze, výskok, běh,  improvizovaný pohyb

2) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem