Výtvarný obor

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, představivost, estetické cítění, zručnost a tvořivost. Žák se učí pojmenovávat a porovnávat znaky a prvky výtvarného vyjadřování, s nimi i svoje pocity, postřehy a myšlenky. Navazuje a prohlubuje výtvarné vztahy, reflektuje názory druhých a respektuje odlišný výtvarný projev. Porozumění výtvarnému jazyku mu pomáhá nalézat celoživotní vztah k výtvarné kultuře.

Výuka bude probíhat v pondělí a ve středu od 15:00 do 17:15

Obsah přijímací zkoušky:     

1) Umístění tvaru do formátu, přepis reálného tvaru, linie a plocha, cit pro barevnost

2) Fantazie, kreativita

Close Menu